Αγοράσαμε αγελάδα!! Σύντομα και γαλακτοκομικα ΦΑΝΤΑΣΤΚ

Απ΄της αγελάδας το.... βυζί, στο ....ποτήρι σας!!!
Φωτογραφίες: BAΓΓEΛHΣ ΖABOΣ