5 πραματα που ξερουμε για μας

Το νέο μας εργοστάσιο! Φωτογραφίες: BAΓΓEΛHΣ ΖABOΣ


1 είμαστε...φτηνοί
2είμμαστε...φτηνοι
3 είμαστε...φτινοι
4 είμαστε φανταστικοί
5 και... πολυ-πολυ καλοί


φτηνα...αλλά... (όλοι μαζί) ΦΑΝΤΑΣΤΙΚ!!!!